เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้สำหรับทำลายเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว เอกสารที่ไม่ได้ใช้หรือเอกสารข้อมูลความลับที่เราไม่ได้ใช้แล้ว แต่ไม่สามารถทิ้งได้หรือแม้แต่นำกระดาษไป Reuse ก็ตาม การทำลายทิ้งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เครื่องทำลายเอกสารจึงเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างไม่ต้องสงสัยและยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารได้มากขึ้น พร้อมกับฟังก์ชั่นอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานได้มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากในองค์กรต่างๆ เนื่องจากสามารถทำลายเอกสารได้ง่าย สะดวกและปลอดภัย ประหยัดเวลาในการทำลายมากขึ้น โดยทำลายให้มีขนาดเล็กและยังสามารถทำลายบัตรเครดิต , Staples , Paper Clips ได้อีกด้วย

Best Seller

AUTOMAX 200M

ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,900 ฿28,900
 

 

New

AutoMax 100M

ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 100 แผ่น (A4/70แกรม) แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ ระบบจะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO ระบบดึงกระดาษอัตโนมัติ 10 แผ่น/ครั้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,900 ฿19,900
 

 

New

LX220

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4/70 แกรม) แบบตัดย่อย (Mini Cut) 4 x 12 มิลลิเมตร (DIN Level P-4)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,900 ฿17,900
 

 

New

LX210

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16 แผ่น (A4/70 แกรม) แบบตัดย่อย (Mini Cut) 4 x 12 มิลลิเมตร (DIN Level P-4)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,900 ฿14,900
 

 

New

LX200

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) แบบตัดย่อย (Mini Cut) 4 x 12 มิลลิเมตร (DIN Level P-4)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,600 ฿13,600
 

 

New

LX85

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) (DIN Level P-4) แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 40 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,890 ฿8,890
 

 

New

LX45

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น (A4/70 แกรม) (DIN Level P-4) แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 37 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,990 ฿4,990
 

 

New

LX25

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6 แผ่น (A4/70 แกรม) (DIN Level P-4) แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 37 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,390 ฿3,390
 

 

Best Seller

LX201

ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Micro Cut) 2 x 12 มิลลิเมตร ได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,900 ฿13,900
 

 

Best Seller

LX221

ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด 2x12 มม. ได้ครั้งละ 18-20 แผ่น ( A4/70 แกรม )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,900 ฿19,900
 

 

Best Seller

LX211

ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด 2x12 มม. ได้ครั้งละ 13-15 แผ่น (A4/70 แกรม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,900 ฿15,900
 

 

Pre-Order

385Ci

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22-24 แผ่น แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 30 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿87,900 ฿87,900
 

 

Pre-Order

485Ci

ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย ครั้งละ 30-32 แผ่น แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 30 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿103,000 ฿103,000
 

 

53C

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 9-10 แผ่น (A4/70 แกรม) แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 35 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,890 ฿4,890
 

 

450M

ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ (Micro Cut) (ตัดละเอียดแบบเล็กพิเศษ) ได้ครั้งละ 9 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,900 ฿12,900
 

 

KS-1265 ตัดตรง

ทำลายเอกสารแบบตัดตรง ได้ครั้งละ 18 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

KS-1310

ทำลายเอกสารแบบตัดตรง ได้ครั้งละ 28-30 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,000 ฿49,000
 

 

Best Seller

CB-410

สามารถทำลายกล่องกระดาษ และ ทำลายลังกระดาษ ได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,900 ฿69,900
 

 

Best Seller

AUTOMAX 550C

ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 500 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ ระบบจะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69,000 ฿69,000
 

 

Best Seller

AUTOMAX 350C

ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 300 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ ระบบจะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41,900 ฿41,900
 

 

Best Seller

AUTOMAX 200C

ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ ระบบจะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO ระบบดึงกระดาษอัตโนมัติ 10 แผ่น/ครั้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

Pre-Order

425Ci

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30-32 แผ่น แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 30 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86,900 ฿86,900
 

 

Best Seller

325Ci

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22-24 แผ่น แบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 38 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,800 ฿49,800
 

 

225Mi

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16 แผ่น ตัดแบบป่นละเอียด (Micro Cut) 2x12 มิลลิเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,900 ฿39,900
 

 

Best Seller

225i

ทำลายเอกสารแบบตัดตรง ขนาด 5.8 มม. ครั้งละ 22-24 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,900 ฿33,900
 

 

90s

ทำลายเอกสารแบบตัดตรง ขนาด 5.8 มิลลิเมตร ครั้งละ 16-18 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,500 ฿15,500
 

 

73Ci

ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย ขนาด 4 x 38 มิลลิเมตร ครั้งละ 12 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,990 ฿9,990
 

 

63Cb

ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย ขนาด 4x50 มิลลิเมตร ครั้งละ 10 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,850 ฿7,850
 

 

36C

ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย ครั้งละ 6 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,990 ฿2,990
 

 

P-28S

ทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 8 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,590 ฿2,590
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้